GENERAL
Latest news
News archive
Forum
Download
Account management
Register account
Recover account
Server rules
Report bug
COMMUNITY
Search
Who is online?
Highscores
Latest deaths
Houses
Guilds
Polls
Support
LIBRARY
Creatures
Spells
Gallery
Informations
Experience table
ITEM MARKET
Buy points
Shop offer
Shop history
0h 4m
Aktualizacja #4 13-05-2020

Witajcie,

Tym razem to kolejna, czwarta aktualizacja Globera OTS. W tej aktualizacji wprowadzono następujące zmiany:

  • Dodano sprawdzanie pojemności gracza w dźwigniach od plecaków run,
  • Poprawiono statki oraz npc na całej mapie,
  • Przeniesiono bazę danych na nowy, szybszy system,
  • Dodano możliwość kupowania blank rune u npc Malak,
  • Zmodyfikowano obrażenia niektórych potworów,
  • Poprawiono efekty dystansowe niektórych run,
  • Dodano klasyczne wyświetlanie wymaganego poziomu do przejścia przez drzwi,
  • Odświeżono mapę oraz niektóre spawny z potworami,
  • Pisząc "destinations" do npc na statkach dowiemy się, gdzie dany npc odprawia rejs.

Dodano również nową wyspę z nowymi potworami, na którą można dostać się, płynąc z npc Seul na statku w mieście Karmia. Aby móc przepłynąć gracz potrzebuje conajmniej 415 poziom oraz 25cc gotówki.

Jeśli masz propozycje/uwagi, zachęcamy również do korzystania z naszego Forum serwera.

1
TOP PLAYERS
Knlght
840 lvl
Rybeek
834 lvl
Michal
813 lvl
Pawelek
777 lvl
Ames
769 lvl
Kinek
745 lvl
Entii
710 lvl
Paramaxil
693 lvl
Degie
687 lvl
Stary Zbok
665 lvl
Globera OTS © 2020.
SOCIAL NETWORKS
HOME
FORUM
CREATE ACCOUNT
SUPPORT
GALLERY
WHO IS ONLINE?
CHANGELOG